Wat houdt ons bezig

Plooien in een vlak laagland

Noorderbreedte heeft een special uitgebracht over Park Meerstad. Het park dat LAOS samen met kunstenaar Jeroen Doorenweerd heeft ontworpen krijgt volop aandacht in deze zomereditie. Het park wordt omschreven als een dienstbaar en tegelijk radicaal park dat ruimte biedt aan diverse (eco-)systemen.

Tegels lichten voor een koelere stad

Met het warme weer op komst is er steeds meer aandacht voor hoe om te gaan met hitte in je leefomgeving en hoe je dit kunt voorkomen. Lees verder hoe LAOS hier mee omgaat. Lees verder →

Natuurlijke speelplaats Park Meerstad bijna klaar

Vorige week is de aanleg van de natuurlijke speelplaats in Park Meerstad van start gegaan. De eerste speeltoestellen staan er al. Op dit moment worden de zwerfkeien neergelegd. Als sluitstuk wordt de kabelbaan geplaatst. Eind deze week is alles klaar. De speelplaats gaat binnenkort open voor publiek. Lees verder →

Gevonden gevelsteen geeft blijk van de rijke geschiedenis van voormalige steenfabriek Rusthoven

Momenteel is het Groninger Landschap als eerste aan de gang met de sanering van de vervuilde delen van het terrein. Het doet ons deugd te zien dat hierbij een oude gevelsteen tevoorschijn is gekomen. Dit geeft eens te meer blijk van de rijke geschiedenis van de plek. Lees verder →

Woonwijk de Zeilen in Meerstad in aanleg

Momenteel wordt druk gewerkt aan fase I van de realisatie van de wijk de Zeilen in Meerstad. Lees verder →

De uitvinder van de natuur, een inspiratie voor de bossenstrategie voor Fryslân

“Slechts enkele tientallen jaren eerder waren de heuvels en de bergen rondom de Araguavallei en het Valenciameer nog bebost geweest. Nu de bomen waren geveld, hadden zware regens de bodem weggespoeld”. Lees verder →

Bewonersparticipatie in tijden van Corona

Vanwege de coronacrisis hebben we voor verschillende projecten een andere manier verzonnen om bewonersparticipatie op een zo toegankelijk mogelijk manier te laten doorgaan. Middels een interactieve kaart worden ontwerpen gedeeld en krijgen bewoners de mogelijkheid om hun opmerkingen te maken middels het planten van een vlag. De eerste website met het voorlopig ontwerp van de herinrichting Zeerijp is inmiddels online.

Meedhuizen vanuit de lucht, een mooi eindresultaat

Afgelopen jaar hebben we vaker bericht over Meedhuizen. Vlak voor de kerst werden de werkzaamheden al officieel opgeleverd. Om het mooiste beeld te hebben is nog even gewacht met het schieten van dronebeelden tot het voorjaar. Bekijk hier het filmpje Lees verder →

Livestream als alternatief voor de bewonersavond Delfzijl Centrum Zuidoost op 23 maart

De bewonersavond waarbij de plannen voor Delfzijl Centrum Zuidoost worden gepresenteerd gaat helaas niet door. In plaats daarvan kunt u de presentatie volgen via een stream op de gemeentewebsite. Lees verder →

Wij werken door

Het zijn vreemde tijden voor ons allemaal. Wij, van LAOS Landschapsarchitecten willen je laten weten dat wij zo normaal mogelijk doorwerken. Daarbij volgen we de aanwijzingen van de overheid en het RIVM.

 

Sinds maandag j.l. werkt een groot deel van ons vanuit huis. Door gebruik van de digitale middelen die ons ter beschikking staan, kan dat gelukkig prima. Fysiek overleg met u, andere klanten of relaties en onderling beperken we tot een absoluut minimum. Geplande en nieuwe afspraken lossen we daarom digitaal of telefonisch op. We merken nu al dat dat prima gaat. Stel je zelf een andere werkwijze voor: geen probleem, laat het ons weten!

 

Natuurlijk doen we er alles aan om lopende en nieuwe projecten zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en houden we u op de hoogte als er zich belangrijke wijzigen voordoen in onze werkwijze.

Eerste voorjaarszonnetje zorgt voor aangename wandeling tijdens plan-je-vlag-middag in Norg

Zaterdag 7 maart zijn we samen met bewoners in Norg West op stap geweest. Het plant je vlag moment werd gehouden in het kader van het project: Mooie wijk he: Energiek Norg West.

 

  Lees verder →

Goed kijken is ook onderdeel van het ontwerpproces

Afgelopen week stond in het teken van kijken. Voor verschillende projecten gingen we op bezoek om bij de locatie een gevoel van maat en schaal, materialisering en gebruik te krijgen. In het ontwerpproces is locatiebezoek essentieel. Zonder te kijken kun je niets zien. Lees verder →